Tina Modotti - Porreahe.tk

Tina Modotti par Margaret Hooks

Titre de livre: Tina Modotti

Éditeur: Phaidon Press

ISBN: 0714845663

Auteur: Margaret Hooks

Margaret Hooks avec Tina Modotti

  • Tina Modotti
  • Tina Modotti, photographe et révolutionnaire
  • Tina Modotti
  • Tina Modotti
  • Tina Modotti
  • Une flamme pour l'éternité
  • Le sacré